Categories
Ikke-kategoriseret

Bæredygtige huse er godt for miljøet

Der gøres heldigvis rigtig meget for at skåne miljøet så godt som overhovedet muligt. Det er en udvikling, som har været i gang længe, og som fortsætter inden for mange forskellige brancher og tiltag. Et sted, hvor der kan gøres meget for at skåne miljøet, er inden for byggeriet. Her kan der være virkeligt meget at spare miljøet for.

Bæredygtighed er tidens altafgørende faktor. Det er via bæredygtighed, at vores klode skal blive bedre til at ånde og klare sig. I byggeriet gøres der efterhånden rigtig meget for at imødekomme denne tendens, og når det kommer til fødevarer, går udviklingen i den samme retning.

Den bæredygtige kost

Mere og mere af vores kost er allerede blevet gjort økologisk og bæredygtig. Vi er også blevet bedre til at bruge årstidens fødevarer, som ikke er blevet transporteret over lange strækninger verden over.

Det er tiltag, som er med til at forbedre klodens tilstand markant. Det er en udvikling, som efterhånden har grebet om sig på verdensplan. Det tager tid at ændre alle vores vaner, men der er som sagt allerede en god og sund udvikling i gang. Den bør vi alle sammen bakke op om.

Gør mere for at understøtte den gode bæredygtige udvikling, hvad fødevarer angår.

Det bæredygtige byggeri

Der er flere og flere nye huse, der bliver bygget efter de nyeste og mest bæredygtige principper. Der er også flere og flere bygninger, der bliver renoveret, så de bliver mere bæredygtige. Det er et område, hvor der er stor gavn for miljøet at hente.

Det gælder både bygninger, der skal bruges til boliger, erhvervsbygninger, sommerhuse og lignende. Hvis alle trækker på den samme hammel, så vil det virkelig batte i forhold til miljøets sundhed. Særligt når det kommer til bygningernes varmekilder, så batter det, når du vælger den bæredygtige løsning.

Vælg de bæredygtige varmekilder

Opvarmning af vores bygninger er en tung post her i landet. Hvis vi vælger nogle varmekilder, som er bæredygtige, vil det bestemt kunne mærkes. Du kan være med til at styre udviklingen den rette vej ved at vælge en form for varmekilde, som belaster vores miljø mindst muligt. 

Det styrker den grønne bølge, og det bæredygtige princip, hvis du vælger en miljøvenlig varmekilde til at opvarme dit hus. Det gavner kloden og os alle sammen på den lange bane. Læs mere om de bæredygtige varmekilder her hos Ritzau. Det kan give dig god inspiration til at installere en bæredygtig varmekilde i dit nye hus eller at omlægge din nuværende varmekilde til en, der er mere miljøvenlig.

Vælg den rette bæredygtige varmekilde

Der findes flere forskellige varmekilder, som er bæredygtige. Hvilken varmekilde, der er den bedste for netop dit hus eller dit byggeri, afhænger af forskellige forhold.

Det betyder noget, hvilken form for bygger, det er. Det er også afgørende, hvor dit byggeri eller dit hus ligger. Om du bor i en by eller ude på landet har en betydning i forhold til, hvilken varmekilde, du kan have.

Visse varmekilder kræver ret meget plads for at blive installeret, andre kræver, at du bor i en større by. Derfor er det ikke alle byggerier, der er lige egnet til alle former for varmekilder. Sæt dig grundigt ind i, hvad der er muligt lige netop det, hvor dit hus er placeret, inden du vælger den helt rigtige bæredygtige varmekilde. Du kan for eksempel ser nærmere her på Sundhedsguiden, hvor du kan få god og lødig information om, hvordan du bedst kan efterleve de gode råd om grønne varmekilder til din bolig.

Vælg det bæredygtige til

Vi bør alle sammen træffe de mest hensigtsmæssige valg, når det kommer til bæredygtighed. Mange bække små, som man siger. Hvis vi alle sammen gør os umage for at vælge bæredygtighed til på mange forskellige områder, så vil det tilsammen gøre noget godt for miljøet.

Det gælder både i forhold til fødevarer, varmekilder, transportmidler, energi og så videre. Træf de gode valg, når det kommer til alle de områder, hvor det er muligt at vælge bæredygtigheden til. Det er den vej, som vi alle sammen er nødt til at vælge at gå ned ad. Det vil bestemt batte, når flere og flere gør det. 

Vælg det rigtige både i det store og i det små.